Something is wrong.
Instagram token error.

ifade

Nesnelerin¹ ve tümellerin² bilinebilir veya bilinemez olması hâlâ felsefenin başlıca tartışma konuları arasında olagelsin, bana göre ise aslında gerçek olan bilme eyleminin bilinemez oluşudur. Yani nesneleri bildiğini fark etmeme, başka bir deyişle bildiğini ifade edememe ve böylelikle de genel geçer bir bilginin olmaması. Bunun anlamını…

Devamını Gör